PARTNERZY


Aktualności

PROJEKT SENIOR

PROJEKT SENIOR

Dodane przez admin : 2018-08-19 09:15:25 CEST

Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz CzAs”

Opis projektu (okres realizacji 01.01.2018 – 31.08.2020)
Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz CzAs” jest częścią projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” dla osób w wieku 60 +, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020,
Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia Opoka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Dwójka.
Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz CzAs” („Klub Nasz CzAs”) realizowany jest w Katowickiej dzielnicy Szopienice – Burowiec. Zakłada wsparcie i integrację osób wieku senioralnym ze społecznością lokalną. Wzmacnianie aktywności i samodzielności społecznej osób w wieku senioralnym.
Cele projektu
Głównym celem realizacji projektu pod nazwą: "Nasz CzAs” czyli Centrum Zainteresowań (i) Aktywności Seniora" jest stworzenie miejsca, gdzie osoby w wieku senioralnym będą mogły zarówno spotkać się z sobą jaki i realizować swoje pasje i hobby, aktywnie spędzać czas. Do współpracy ramach CzASU zaproszeni zostaną również wszyscy chętni mieszkańcy Szopienic i Burowca zainteresowani współpracą w zakresie aktywizacji i działań na rzecz rozwoju szeroko pojętego dobrostanu psychofizycznego osób w wieku 60 +, a także dobra wspólnego. Ten ostatni aspekt jest istotną wartością dodaną w zakresie synergicznego łączenia wybranych elementów z programów, których uczestnikami są mieszkańcy dzielnicy. Nasz CzAS jest z założenia miejscem, do którego będą uczęszczać seniorzy, którzy chcą wyjść z domu a tym samym często ze swoistej izolacji społecznej i w przyjaznym, ciepłym otoczeniu nawiązywać nowe relacje międzyludzkie, uczyć i dowiadywać się nowych rzeczy, ponosić swoją kondycję fizyczną i psychiczną, poszerzać swoje horyzonty.
Każdego dnia Nasz CzAS będzie również pełnił funkcję kawiarenki, gdzie będzie można napić się kawy, herbaty, świeżego soku z owoców, poczęstować się ciastkiem, przeczytać prasę, książkę, skorzystać z komputera, internetu, wymienić się ubraniami, miło spędzić czas na spotkaniach i rozmowach. Nasz CzAS będzie również pełnił rolę informacyjną w zakresie promowania i propagowania inicjatyw i działań podejmowanych przez UM oraz i jednostki podległe oraz inne podmioty działające bądź zainteresowane działaniami na rzecz osób w wieku 60 +. Zadanie będzie realizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Dwójka - partnera projektu. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 13 uczestników projektu (10K/3M) wraz z otoczeniem.
Źródło finansowania:
Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.
Wartość projektu:
Wartość całego projektu: 2 580 003,47 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Socjalnego: 2 451 003,30 zł
Wartość projektu Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz CzAs” :
225 558,70 zł, w tym 214 280,76 zł w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 11 277,94 zł w ramach wkładu własnego
Koordynator projektu: Marian Stolecki
kontakt: telefon 603-773-661
e-mail:dwojka@vp.pl

powrót